LT EN

 

LABA tikslai:

  • Vystyti Lietuvos akademinių bibliotekų bendradarbiavimą bibliotekų veiklos tobulinimo klausimais;
  • Telkti specialistus bendrų projektų bibliotekų veiklos tobulinimo srityse rengimui ir vykdymui, dalyvauti konkursuose;
  • Telkti mokslo ir studijų institucijų išteklius Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo organizavimui, plėtrai ir sklaidai;
  • Atstovauti akademines bibliotekas šalies ir užsienio visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose renginiuose.
 
 
Kodas 191964970, Universiteto g. 3-35, Vilnius LT-01513, Tel.: (8 5) 268 71 00, Faksas: (8 5) 268 71 04, El.paštas: laba@laba.lt